UNGE

Ekspertai

Teismo medicinos paslaugos pagal medicinos dokumentus

Pirminis sveikatos sutrikdymo masto nustatymas pagal medicinos dokumentus

 • Pradžioje trumpai aprašomas įvykis: kada, kur, kas ir kaip?
 • Pristatomi dokumentai: asmens dokumentas, išrašai iš medicininių dokumentų (ambulatorinės kortelės (forma Nr. 27), epikrizės iš ligos istorijų, medicininės konsultacijos ir t.t.).
 • Surašyta specialisto išvada išsiunčiama paštu arba autobusų stoties siuntu skyriumi.

 

Susidomėjote? Susisiekite su mūsų ekspertais:

Teismo medicinos ekspertas Paulius Petreikis

Teismo medicinos ekspertas Paulius Petreikis

Išsilavinimas

 • 1986 m. baigė Kauno 29-tą vidurinę mokyklą
 • 1995 m. baigė Kauno medicinos akademiją
 • 1998 m. suteikta gydytojo teisės medicinos eksperto kvalifikacija.
 • 2005 m. Vilniaus universitete apgynė biomedicinos mokslo krypties darbą „Mirtinų galvos smegenų traumų (griūvant ir krintant) klinikiniai ir teismo medicininiai ypatumai“ ir buvo suteiktas daktaro mokslo laipsnis. (VV Nr. 000091)

Darbo patirtis

 • 1998 – 2007 m. dirbo teismo medicinos ekspertu.
 • Nuo 1998 m. pradėjo dirbti teisės medicinos ekspertu Panevėžio skyriuje Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje.
 • Nuo 2001 m. perėjo dirbti į Vilniaus skyrių Teismo medicinos institute (VTMT buvo reorganizuota į TMI), buvo paskirtas Tanatologijos skyriaus vedėju.
 • 2003-2005 m. dirbo mokslo darbuotoju ir teismo medicinos ekspertu (2005 m. apgynė daktaro disertaciją).
 • 2006-2007 m. buvo paskirtas Vilniaus skyriaus vedėju bei 0,5 etato dirbo mokslo darbuotoju.
 • 2004-2008 m. ir nuo 2013-09-25 įtrauktas į Lietuvos Respublikos Teismo ekspertų sąrašą ir buvo suteikta teisė atlikti sekančias ekspertizes:
  • mirusių žmonių kūnų ir jų dalių;
  • gyvų asmenų;
  • deontologines.
 • 2010 įkūrė UAB „UNGE“, kuri užsiima teismo medicina – atlieka gyvų ir mirusių asmenų tyrimus, deontologinius tyrimus bei konsultacijas, konsultuoja draudiminių įvykių atvejais, konsultuoja tėvystės ar giminystės klausimais.

Publikacijos

 • Laima S., Pauliukevičius A., Petreikis P., Andriuškevičienė R.. Hematoma subarachnoidale traumatica caused by the rupture of arteria vertebralis. // ELSEVIER. Journal Forensic Science International, 2007, vol. 169, suppl. 1, proceedings of the 6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association – New technologies in forensic medicine, June 14-16, 2007, Vilnius, Lithuania, p. S 44. ISSN: 0379-0738.
 • Petreikis P., Pauliukevičius A., Laima S.. Investigations on the Body Injuries Using the CT Scanning – Case Study. // ELSEVIER. Journal Forensic Science International, 2007, vol. 169, suppl. 1, proceedings of the 6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association – New technologies in forensic medicine, June 14-16, 2007, Vilnius, Lithuania, p. 36-40. ISSN: 0379-0738.
 • Petreikis, Paulius Bulavaitė, Elžbieta; Vaitkevičius, E. Cлучай из практики: повреждение от выстрела из малокалиберной винтовки ТОЗ-8-01 калибра 5,6 см // Альманах судебной медицины. ISSN . 2002, No.3. p. 30-31.
 • Petreikis, Paulius; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas. Galvos smegenų traumos ir insultai teismo medicininiu aspektu // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2003, Nr.2 (25). p. 9-11.
 • Petreikis, Paulius; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas. Mirtinų galvos smegenų traumų (griūvant ir krintant) analizė. // Laboratorinė medicina, 2004, Nr. 4. p. 20-22. ISSN 1392-6470.
 • Vaitkevičius, Eduardas; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas; Bulavaitė, Elžbieta; Petreikis, Paulius. Šalutinio sužalojimo, padaryto 5,6 mm kalibro kraštinio įskėlimo medžioklinio šovinio didelio pradinio greičio kulka, ypatumai // Teisiniai medicininiai smurto aspektai. Vilnius, 2002. ISBN 9955-442-85-9. p. 224-231.
 • P. Petreikis, A. Pauliukevičius. Analysis of lethal brain-related traumata caused by fall or tumble down. // 6th International symposium on advances in Legal Medicine (ISALM), Hamburg, 19th-24th September, 2005.
 • Alvydas Rimantas Pauliukevičius, Paulius Petreikis. Galvos smegenų sužalojimai : mokomasis metodinis leidinys; Lietuvos teisės universitetas. Teismo medicinos institutas. – Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. – 45, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9955-563-73-7

© 2024 UNGE